Drogodependències I Addiccions

Drogodependències

Les addiccions, tant les drogodependències (a una droga), com les socioaddiccions (a les pantalles, Internet, mòbil, jocs online, etc.), esdevenen un fenomen complex que necessita d'un abordatge urgent i molt específic. Les addiccions tenen un gran impacte en la vida de la persona que les pateix i de tot el que l'envolta (família, amics, feina, etc.). Per això, una intervenció especialitzada i estructurada ajuda a millorar la qualitat de vida no només de la persona sinó també del seu entorn.

L'especialització en drogodependències i addiccions és una eina potent tant en l'àmbit clínic com en l'àmbit de la prevenció i la formació. Al tractar-se d'un fenomen complex i canviant, es requereix d'una especialització i d'una contínua formació per poder millorar totes les intervencions que es puguin fer en aquest àmbit.

Per una banda, el coneixement profund de les drogues, de les noves drogues de síntesi, dels patrons de consum i de l'impacte que tenen en la societat, facilita una visió analítica i experta en la matèria que permet realitzar intervencions eficaces i específiques.

Per altra banda, la formació en l'àmbit de la intervenció en drogodependències, facilita l'abordatge de múltiples problemàtiques associades al consum de drogues i ajuda a detectar possibles consums de risc amagats rere una simptomatologia diversa. Alhora, permet realitzar un abordatge específic del problema en funció de les seves característiques personals, familiars i socials.

Per últim, el coneixement especialitzat teòric i pràctic en la matèria, tant a nivell d'intervenció com a nivell de prevenció del consum de drogues, ofereix una visió tècnica a l'hora de planificar, dissenyar i desenvolupar accions o projectes relacionats amb el consum de drogues.

Alguns dels serveis que necessiten d'una especialització en drogodependències són:

  • Tractament de problemes relacionats amb el consum de drogues.
  • Tractament de problemes relacionats amb el consum abusiu de les pantalles, internet, telèfon mòbil, etc.
  • Avaluació, assessorament o elaboració de Plans Municipals de Prevenció de drogodependències.
  • Avaluació, assessorament o elaboració de protocols de detecció del consum en l'àmbit escolar o laboral.
  • Avaluació, assessorament o elaboració de projectes de prevenció en drogodependències en l'àmbit comunitari, escolar o familiar.
  • Disseny i desenvolupament de seminaris i formacions dirigits a famílies.
  • Seminaris i formacions específiques adreçades a professionals.

Entre molts d'altres.