Suport a l'Adolescent

Adolescent

En l'etapa de l'adolescència, els nombrosos canvis que s'experimenten, tant a nivell intern com en l'entorn, provoquen una serie d'alteracions que poden provocar estats de patiment intens en l'adolescent. Un acompanyament puntual i especialitzat pot afavorir processos de canvi saludables i ajudar a treballar diverses dificultats que apareixen en aquesta etapa.

Aquest és un breu recull dels símptomes més habituals que es poden presentar en l'adolescència i que cal abordar:

 • Disminució o alteració en el rendiment escolar o acadèmic.
 • Dificultats en aspectes relacionals (dificultat en relacionar-se amb els altres).
 • Agressivitat.
 • Tristesa
 • Ansietat (pors, excessiva preocupació, sudoracions, etc.)
 • Consum de drogues.
 • Ús abusiu d'Internet, xarxes socials, videojocs, etc.
 • Bulling
 • Alteracions en la conducta alimentària.
 • Problemes sexuals en l'adolescència.
 • Alteracions de l'estat d'ànim.
 • Manca d'Habilitats Socials.
 • Canvis significatius a nivell vital.
 • Altres.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tal com explicita l'Article 39 del Codi Deontològic del Psicòleg, la informació que el psicòleg recull en l'exercici de la seva professió està sotmesa a dret i deure de secret professional del qual tan sols està eximit per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es controla la seva aplicació, especialment pel què fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades de l'usuari.