Suport a l'Adult

Adult

La intervenció terapèutica consisteix en un treball conjunt entre terapeuta i pacient, orientat a transformar els comportaments, actituds, pensaments i/o emocions per tal d'aconseguir un estat de benestar complet. Mitjançant el treball en psicoteràpia es poden abordar multitud de situacions que provoquen patiment i malestar en la persona.

Alguns dels motius més habituals de consulta en la població adulta son:

 • Ansietat
 • Alteracions de l'estat d'ànim
 • Alteracions de la conducta alimentària
 • Addiccions (socioaddicions i/o drogodependències)
 • Dificultat en el control d'impulsos
 • Problemes sexuals
 • Dol
 • Estrès
 • Manca d'Habilitats socials
 • Fòbies
 • Mobbing
 • Canvis significatius en el cicle vital
 • Situacions complexes que requereixen acompanyament professional.
 • Altres.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tal com explicita l'Article 39 del Codi Deontològic del Psicòleg, la informació que el psicòleg recull en l'exercici de la seva professió està sotmesa a dret i deure de secret professional del qual tan sols està eximit per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es controla la seva aplicació, especialment pel què fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades de l'usuari.