Suport a la Família

Família

El suport familiar pretén oferir un espai en el qual la família pugui expressar el seu malestar i les seves dificultats en relació a un problema específic o un moment vital concret que estigui experimentant. En aquest espai de suport familiar, els membres de la família podran treballar aspectes relacionals, de comunicació, afrontament de canvis o dificultats entre pares i fills.

En aquest espai de diàleg i mediació es podran treballar temes com:

  • Problemes de comunicació entre pares i fills.
  • Problemes de relació entre germans.
  • Afrontament de situacions vitals difícils.
  • Pèrdua d'un membre de la família.
  • Separació o divorci dels pares.

CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Tal com explicita l'Article 39 del Codi Deontològic del Psicòleg, la informació que el psicòleg recull en l'exercici de la seva professió està sotmesa a dret i deure de secret professional del qual tan sols està eximit per consentiment exprés del client o per supòsits legals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es controla la seva aplicació, especialment pel què fa als drets d'informació, accés, rectificació, oposició i cancel•lació de dades de l'usuari.